Rekonstrukce náhrobků

Na židovském hřbitově se nachází 4 402 náhrobků, řada z nich je z pískovce nebo vápence a velice snadno tak podléhají přírodním vlivům - rozpadají se, naklání se, stávají se nečitelnými. Spolek ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně realizuje projekty, v rámci kterých jsou spadlé náhrobky zvedány a pískovcové a vápencové náhrobky restaurovány.