Jak nás podpořit

Pokud Vás naše činnost zaujala a stejně jako my, věříte, že má smysl, máte na výběr několik způsobů jak nás podpořit.

Zaslání finančního daru na bankovní účet Spolku přátel židovské kultury v Mikulově.

Poskytnutí finančního daru Spolku přátel židovské kultury v Mikulově na základě darovací smlouvy (dle zákona o daních z příjmu, pak může být za daných podmínek výše daru odečtena od základu daně u fyzických i právnických osob).
Zapojení se do činnosti Spolku jako dobrovolník (provádění, údržba hřbitova apod.) - v tom případě nás kontaktujte na našem emailu: info@zidovskyhrbitovmikulov.cz