O nás

Spolek přátel židovské kultury v Mikulově vznikl v roce 2000. Jedná se o sdružení lidí, kteří nejsou Židé, ale vědí, že židovské památky a židovská kultura je důležitá součást města, ve kterém žijí. Z tohoto důvodu se snaží pečovat o židovské památky ve městě a také přiblížit jejich návštěvníkům historii a kulturu Židů, kteří v Mikulově po staletí tvořili významnou část obyvatel.
Spolek přátel židovské kultury v Mikulově úzce spolupracuje s Židovskou obcí Brno (vlastníkem židovského hřbitova v Mikulově) a je oficiálním správcem židovského hřbitova - umožňuje tak zpřístupnění této kulturní památky návštěvníkům (návštěvní hodiny) a zároveň aktivně získává prostředky na její údržbu (nejde přitom jen o rutinní údržbu jako je sekání trávy a úklid, ale i větší projekty jakými jsou restaurování náhrobků, rekonstrukce památníku věnovaných Židům padlým během první světové války a další). V obřadní síni hřbitova Spolek provozuje výstavu o židovské historii a kultuře.
Činnost Spolku sahá i za hranice mikulovského židovského hřbitova. Členové Spolku se například významně zasadili o zachování a zprovoznění rituální židovské lázně Mikve, která byla objevena v roce 2004 při archeologickém výzkumu části města. Tradičně Spolek prezentuje židovskou kuchyni na festivalu Národy Podyjí a je organizátorem festivalu Dny židovské kultury.