Hřbitovní zeď

Židovský hřbitov je umístěn ve svahu a je obehnán mohutnou zdí, která byla původně vybudována jako zpevnění tohoto svahu a místy dosahuje výšky až 4 metry. Vzhledem k jejímu stáří a díky erozi svahu se nyní nachází v špatném stavu a vyžaduje neustálé opravy. Jejich financování zajišťuje Spolek z vybraného vstupného a grantu města Mikulova.