Proč se za vstup na hřbitov platí vstupné?

Židovský hřbitov v Mikulově je kulturní památkou. Nejedná se tedy o klasický hřbitov, ale o hřbitov historický, na kterém se od druhé světové války nepohřívalo. Údržba této památky i její zpřístupnění veřejnosti je finančně náročné. Přestože se Spolek přátel židovské kultury v Mikulově snaží využívat finanční zdroje v podobě různých dotačních a grantových titulů, na údržbu v rozsahu, která je potřeba, to nestačí.
Vstupné (stanovené v minimální možné výši) se tak stává důležitým zdrojem příjmů na údržbu hřbitova, opravy pomníků, opravy hřbitovní zdi, zabezpečení hřbitova apod.)
Členové spolku, kteří sami za svou práci nepobírají žádnou finanční odměnu, věří, že každý návštěvník židovského hřbitova v Mikulově rád přispěje na údržbu této významné a jedinečné památky alespoň formou zaplacení vstupného. Děkujeme vám!