Mapa hřbitova a databáze náhrobků

I když se jedná o historický hřbitov, velice často je navštěvován lidmi, kteří hledají jeden konkrétní náhrobek, ať už se jedná o náhrobek významného rabína, který v Mikulově působil nebo o náhrobek příbuzného. Najít ovšem jeden konkrétní náhrobek mezi 4 a půl tisíci, které se na hřbitově nacházejí, není snadné a někdy dokonce ani možné.
Proto se Spolek rozhodl, že je nutné vytvořit mapu hřbitova a databázi náhrobků tak, aby byl každý dohledatelný. Vzhledem k omezeným financím se jedná o velice náročný projekt. V této fázi, si můžeme stáhnout mapu, ve které jsou jednotlivé náhrobky zakresleny. Brzy bude ke stažení i jmenný seznam pohřbených na hřbitově, který bude podle čísel propojitelný s mapou.
Nedílnou součástí zmapování hřbitova je překlad nápisů na jednotlivých náhrobcích. Přepis a překlad nápisů je velice náročná a odborná práce, vzhledem k tomu, že nápisy na pomnících jsou psány v hebrejštině (nejstarší v aramejštině) a čitelnost se snižuje se stářím pomníků. Spolek proto navázal spolupráci s polskými studenty z Wroclavi, kde funguje katedra specializovaná právě na tuto práci. Studenti této katedry se svým profesorem panem Janem Woronczakem  navštívili již čtyřikrát Mikulov a během svého pobytu přepsali a přeložili již přes 2 000 náhrobků.