Děkujeme

Na tomto místě bychom rádi všem, kteří činnost Spolku přátel židovské kultury v Mikulově podpořili:

Jihomoravský kraj

Jewish Preservation Initiative, jejíž misí je finanční podpora místních organizací, které se starají o židovské památky ve střední Evropě, speciální díky patří zakladatelce a prezidentce této organizace Judith Jarashow (poskytnutí grantu na zvednutí spadlých a nakloněných pomníků na mikulovském židovském hřbitově, realizace: podzim 2015)

Město Mikulov

Nadace židovských obcí