Obřadní židovská lázeň Mikve

Lázeňské náměstí - část židovské obce, která byla zdemolována, sloužilo dlouho jako parkoviště. V roce 2004 bylo toto místo zvoleno pro výstavbu bytových domů. Protože se oblast nachází v památkové rezervaci, proběhl zde před zahájením výstavby archeologický průzkum. Ve sklepení jednoho z původních domů byla nalezena obřadní židovská lázeň - mikve. Spolek přátel židovské kultury se zasadil o to, aby nato nalezená památka byla opravena a zpřístupněna veřejnosti.
Hebrejské slovo mikve (מקוה) má několik významů: "sebrání" nebo "shromáždění" vody, rybník, nádrž. Zde označuje lázeň s čistou přírodní (nikoli vodovodní nebo jinak upravenou) vodou, v níž je možno nabýt rituální čistoty. Mikve by měla pojmout nejméně 762 l vody a být dostatečně hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. V období Chrámu používali mikve kněží, kteří se rituálně znečistili. Dnes tak činí zbožní Židé v předvečer šabatu, svátků a zejména na Jom Kipur (Den smíření, nejslavnější svátek Židů). Ženy jsou podle židovského zákona povinny ponořit se do lázně a rituálně se očistit před svatbou, po menstruaci a po porodu.
Mikve umožňuje také ponoření konvertitů na judaismus a nádobí (talířů, příborů, hrnců atd.) zakoupeného od nežidů.

Návštěvní hodiny mikve

Otevírací doba MIKVE je stejná jako otevírací doba Synagogy:
duben, říjen, listopad: pá-ne, 9.00-12.00, 13.00-16.00
květen, červen, září: út-ne, 9.00-12.00, 13.00-17.00
červenec a srpen: po-ne, 9.00-12.00, 13.00-18.00