Naučná stezka mikulovskou židovskou čtvrtí

Jedním z prvních projektů, které Spolek přátel židovské kultury realizoval, bylo vybudování naučné stezky mikulovskou židovskou čtvrtí. Na významné židovské domy ve městě tak byly umístěny zlaté cedule informující o jejich historii. Zároveň byly instalovány cedule s mapkou stezky, popisující ve zkratce historii Židů v Mikulově.